1. Кошторис;
 2. Статут закладу освіти;
 3. Ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 4. Сертифікати про акредитацію освітніх програм: Школа працює за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України;
 5. Річний звіт про діяльність закладу освіти;
 6. Правила прийому до закладу освіти;
 7. Структура та органи управління закладу освіти;
 8. Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 9. Наявність вакантних посад:  відсутні;
 10. Порядок і умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад: Використовується у разі потреби;
 11. Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти;
 12. Перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 13. Структура навчального року;
 14. Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 15. Ліцензований обсяг осіб, які можуть навчатися у закладі: 320 осіб;
 16. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти: 439 осіб;
 17. Мова освітнього процесу – українська;
 18. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);
 19. Результати моніторингу якості освіти (2021-2022 н.р.);
 20. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами: Заклад має всі умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами на 1 поверсі будівлі школи;
 21. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість: Освітній заклад у 2022-2023 н. р. додаткових освітніх послуг не надає.
 22. Режим роботи Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 “Школа-родина”;
 23. Порядок організації пропускного режиму;
 24. Довідка з єдиного реєстру підприємств та організацій України;
 25. План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 26. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 27. Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти та застосування заходів виховного впливу;
 28. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;
 29. Наказ про призначення відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації у форматі відкритих даних;