Відповідно до тематики засідань педагогічної ради на 2018-2019 н.р., згідно з річним планом роботи школи 31 жовтня 2018 року відбулося засідання педагогічної ради. Засідання пройшло в нестандартній формі – обмін думками.
Для підготовки до педради було створено творчу групу, яка провела засідання методичної ради, де було розроблено план підготовки до заходу. Для вивчення даного питання було створено банк науково-методичної та нормативної літератури.
Засідання педради розпочалося із зачитування виконання рішень попередніх педрад. Далі виступила заступник директора з НВР Бутенко З.В., яка повідомила про педагогіку партнерства в рамках НУШ.
Нова школа працюватиме на засадах «педагогіки партнерства».
В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі є добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. Будуть широко застосовуватися методи викладання, засновані на співпраці (ігри, проекти (соціальні, дослідницькі), експерименти, групові завдання тощо). Оцінки розглядатимуться як рекомендація до дії, а не присуд.
Нова школа буде підтримуватися електронною платформою для створення і поширення електронних підручників і навчальних курсів для школярів та вчителів.
З другого питання виступила заступник директора з НВР Бєлічкова Л.А., яка повідомила, що останнім часом намітилася стійка тенденція до інтелектуалізації процесу трудової підготовки школярів, наповнення його творчою проектно-технологічною діяльністю, а не лише формуванням трудових навичок. Усі ці особливості має враховувати діяльність школи і сім’ї з трудового виховання підростаючого покоління.
Директор школи Маренчук Ольга Миколаївна повідомила про те, що зміни для учнів стосуються підходів до навчання та змісту освіти. Адже мета НУШ – виховати інноватора та громадянина, який вміє ухвалювати відповідальні рішення та дотримується прав людини.
Замість запам’ятовування фактів та визначень понять, учні набуватимуть компетентностей. Це – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну діяльність. Тобто формується ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями користуватися, цінності та навички, що знадобляться випускникам української школи в професійному та приватному житті.
Після виступів доповідачів слово надали вчителям перших класів Зайцевій К.А. та Братській С.О., які повідомили пелколектив про труднощі, які виникли в перші місяці навчання першокласників.
До обговорення даної теми підключилися колеги старшої школи.
На завершення засідання педагогічної ради заступник директора з НВР Шептицька Н.В. зачитала проект рішення педагогічної ради.
Засідання педради пройшло на високому методичному рівні. Було обговорено та вирішено багато нагальних освітянських питань.