19 лютого 2016 року на базі Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 «Школи-родини» Херсонської міської ради відбувся обласний науково-методичний семінар учителів початкових класів з теми «Сучасні підходи до формування природничо-математичної компетентності молодших школярів». Семінар було організовано кафедрою теорії і методики дошкільної, початкової освіти й психології (керівник завідувач кафедри, доцент, кандидат філологічних наук Комінарець Т.В.) КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Адміністрацією та педагогічним колективом школи було проведено оглядову екскурсію по закладу з відвідуванням шкільного музею «Етнографії та побуту українського народу». Гостей вразили сучасний дизайн та міцна матеріально-технічна база закладу: навчальних кабінетів, спортивної зали, конференцзали, комп’ютерних класів та їдальні.

Учителями початкових класів були продемонстровані фрагменти уроків математики та природознавства – своєрідні майстер-класи для колег.

Урок математики в 2-Б класі з теми «Вправи і задачі на засвоєння таблиці числа 5» проводила вчитель вищої категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України Наумчик Ольга Федорівна. Учні класу здійснили подорож Україною. Подорожуючи, вони закріплювали таблицю множення числа 5, порівнювали числа та вирази, розв’язували задачі. Засобами різних інтерактивних методів і прийомів навчання через мультимедійну систему учні потрапили в місто Київ, побували у чарівних місцях могутнього Дніпра. У кінці уроку із тих квіточок, які діти отримали за відповіді, вони склали віночок успіху навколо карти України.

Використання на уроці математики природничих матеріалів забезпечило вирішення ряду важливих завдань, підвело школярів до розуміння, що без знання математики не можна осягнути всю велич нашої країни, її багатства.

Урок математики в 1-А класі з теми «Додавання і віднімання в межах 10» проводила учитель вищої категорії, вчитель-методист Слабенко Анна Григорівна. Учні поринули в казку, цікаву подорож разом з Червоною Шапочкою. Успішно виконуючи обчислення, вони допомагали головній казковій героїні швидко дістатися до бабусі, посмакувати «математичними пиріжками». На уроці було використано ІКТ, що внесло в заняття елемент новизни, гри, у дітей підвищилась зацікавленість до уроку, зросла мотивація. Казкові та фантастичні елементи із задоволенням сприймали школярі-першачки.

Фрагмент уроку природознавства в 3-Б класі з теми «Свійські тварини. Походження свійських тварин» показала учитель І категорії Петренко Наталія Юріївна. Учитель продемонструвала успішне використання групової роботи для розвитку пізнавальної активності учнів, вдало поєднувала інтерактивні методи з ігровими, що дуже зацікавило дітей. Учні виступали в ролі дослідників, спікерів. Творчі групи представили вичерпну та цікаву інформацію про свійських тварин. Вони дуже добре оперували біологічними та природничими термінами, колективно оцінювали своїх товаришів за допомогою сигнальних карток.

Учитель І категорії Зінченко Ірина Миколаївна показала фрагмент уроку природознавства в 4-Б класі з теми «Україна на карті світу. Карта України». Ірина Миколаївна продемонструвала різні види роботи з дітьми, парну й групову роботу, використовуючи презентації учнів. Дуже вдало було запроваджено на уроці сучасні інформаційні технології. Учні в ході подорожі по Україні показали фундаментальні знання з природознавства та рівень сформованості громадянської компетентності, патріотичних почуттів.

В ході проведених уроків вчителі початкових класів по-різному продемонстрували високий рівень професіоналізму, фахової компетентності та педагогічної майстерності. На уроках були використані як традиційні методи й форми роботи, так і інноваційні: «мозковий штурм», проблемна ситуація, робота в парах і у групах, взаємонавчання, дискусія, ситуаційно-рольові ігри, дослідження тощо. Як правило, всі ці форми і методи роботи під час проведення уроків чергувалися, вміло поєднувалися, що забезпечило успішне виконання завдань уроку: розвиваючих, дидактичних та виховних.

При підведенні підсумків семінару його учасники висловили подяку директору школи Ользі Миколаївні Маренчук. Вони відмітили високий рівень управлінської діяльності керівника закладу, який став базовим для проведення методичних заходів КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».