The gallery was not found!

Педагогічний колектив Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №39 Херсонської міської ради постійно співпрацює з Херсонською академією неперервної освіти. Так і цього разу на засіданні педагогічної ради були присутні слухачі курсів – 35 заступників директорів зі шкіл міста та області на чолі з Кузьміч Т. О. – завідуючою науково-методичним відділом освіти ОУЗ при Херсонській академії неперервної освіти.

Вже стало традицією проводити нестандартні педради. Так, 9 квітня 2014 року у формі захисту проектів відбулося засідання педагогічної ради «Школа – територія соціалізації та захисту прав дитини у рамках експериментальної роботи з теми «Впровадження діяльнісного підходу в систему громадянської освіти в національній школі». Ця педрада проведена в рамках вирішення завдань першого мотиваційно-настановчого етапу дослідження, розрахованого на 2013 – 2014 роки під час впровадження обласної науково-методичної проблеми: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» та науково-методичної проблеми школи:«Соціалізація дітей в умовах впровадження діяльнісного підходу в систему громадянського виховання школи-родини».

У ході підготовки до педради вчителі працювали над такими проектами:

1.«Урок – соціальна система передачі навчальної інформації» – керівник групи Матієнко О. О., розкрила роль уроку в соціалізації особистості,здатної до самоосвіти та саморозвитку, у якої сформовані моральні цінності громадянина. Саме українська література як навчальний словесний предмет подає моделі поведінки та норми, орієнтує на загальнолюдські цінності через поведінку героїв, негативні та позитивні вчинки, через думки автора.

2. «Соціалізація учнів – пріоритетне завдання виховного процесу» – керівник групи Наумчик О.Ф. продемонструвала фрагмент уроку з громадянської освіти. Після виступу учнів 4А класу присутні мали змогу впевнитися, що соціалізація – це процес, через який дитина поступово перетворюється на особу, яка розуміє і саму себе, і навколишній світ, адаптується до нього, набуваючи знань та звичок, притаманних культурі суспільства, в якій вона народилася.

3. «Позакласна робота – шлях до формування особистості з багатим внутрішнім змістом, з високим рівнем соціалізації» – керівник групи Чистіков А.С. наголосив,що поширеною формою позакласної роботи є діяльність шкільного музею етнографії та побуту, де проводяться різноманітні уроки історії, літератури, тематичні екскурсії, присвячені визначним датам. На базі музею працює гурток «Краєзнавець», члени якого беруть активну участь у міських конкурсах з краєзнавства. Також в нашій школі працюють гуртки «Сімейні цінності» та «Дружина юних пожежників», клуб дебатів «Я – громадянин», клуб «Ветеран», штаб «Корисні справи».

4. «Процес соціалізації як результат цілеспрямованих виховних зусиль родини» – керівник групи Вецало Т.М. довела, що в процесі соціалізації великого значення набувають різноманітні форми та методи роботи з батьками. По-перше, це батьківські збори, де використовуються різні методи їх проведення: батьківські лекторії, тематичні консультації, анкетування. Тема зборів повинна хвилювати батьків, тоді збори проходять з інтересом та подальшою користю.

З’єднуючим ланцюгом між школою та усіма батьками став батьківський актив, який щиро допомагає в організації відпочинку дітей, бере участь у всіх організаційних питаннях.

Ідеальний та найбільш продуктивний варіант – рівноправна дружна взаємодія класного керівника, батьків та учнів, який направлений на благополуччя, гармонійний розвиток дітей.

5. «Соціально-психологічний зміст колективу – це зближення цілей і цінностей групи і індивіда» – керівник групи Остапчук Н.М. акцентувала увагуна таких чинниках створення позитивного соціально-психологічного клімату колективу як задоволеність членів колективу взаєминами, процесом праці,керівництвом; взаєморозуміння й авторитетність керівників і підлеглих;згуртованість (навколо мети діяльності); свідома дисципліна та продуктивність роботи.

6.«Активне пристосування учня до умов соціального середовища класного колективу» – керівник групи Михайленко Н.І. Наталя Ігорівна зазначила, що саме класний керівник створює умови для самостійного розв’язування учнем його особистих проблем.

Для життєдіяльності класного співтовариства істотне значення має участь у всіх шкільних заходах. Проводяться спільні позакласні заходи з учнями старших класів, класні колективи беруть участь у всіх шкільних святах, декадах і тижнях, конкурсах. Момент змагання, наприклад, під час проведення спортивних заходів з учнями інших класів, також працює на об’єднання класного колективу.

Творчі групи в захисті проектів представили презентації та відеоролики роботи в класах, лінійок, роботи гуртків, клубів та фрагменти уроків і виховних заходів. Результати досліджень були представлені у вигляді таблиць, схем, діаграм.

Активну участь у роботі педради брали представники батьківської громади та практичний психолог школи.