The gallery was not found!

Зміни, що відбуваються сьогодні у суспільстві, дуже впливають на освіту. Формула «навчання на все життя» замінюється формулою «освіта через усе життя». Отже, відбувається формування нового педагогічного менталітету. Одним із дієвих шляхів оновлення освіти, є компетентнісний підхід до навчання, адже саме школа повинна підготувати покоління людей, здатних ефективно працювати й навчатися протягом життя, приймати компетентні рішення, що є основною умовою розвитку потенціалу держави.

Які шляхи необхідно обирати, щоб учень був самодостатнім, активним, компетентним? Приходимо до висновку, що актуальною проблемою, яку необхідно вирішувати, є застосування педагогами інноваційних педагогічних технологій із високим компетентнісним потенціалом. Саме про це і йшла розмова 12 грудня на педраді «Професіоналізм учителя – запорука якості навчання учнів», на якій були присутні директори шкіл області, що проходили курсову перепідготовку при Херсонській академії неперервної освіти. Вони приїхали в школу з метою ознайомитися з досвідом управлінської діяльності керівника навчального закладу Маренчук Ольги Миколаївни. Педагогічний колектив показав високий професіоналізм у вирішенні питань педради, а директор школи Ольга Миколаївна Маренчук дуже майстерно і успішно керувала цим процесом.

Активну участь у роботі педради прийняли і слухачі курсів – директори шкіл області. Доцент ХАНО Назаренко Л.М. у своєму виступі дала високу оцінку професійній майстерності вчителів у проведенні педради і особливо відзначила роль директора школи в управлінні науково – методичним процесом як керівника високопрофесійного рівня.