Навчання і оцінювання – нероздільні процеси. Питання оцінювання навчальних досягнень учнів  – одне з найважливіших в освітньому процесі. Завдання вчителя – через оцінку активізувати  процес пізнання у здобувачів освіти, викликати інтерес до свідомого вибору завдання, сформувати у дітей навички само оцінної діяльності, спонукати до критичного мислення. Тому тема засідання педагогічної ради «Таке важливе вміння оцінювати» на сьогоднішній день надзвичайно  актуальна.  Засідання педради пройшло у формі дискусії. Колектив  було об’єднано у дві творчі групи та  створено експертну групу на чолі з керівником закладу  Ольгою Маренчук.   Ольга Миколаївна  повідомила,  що  у школі панує прозора та відкрита система оцінювання навчальних  досягнень здобувачів освіти відповідно до принципів академічної доброчесності. 

Заступник директора з навчально-виховної роботи Бутенко З.В. ознайомила присутніх зі стандартами  щодо оцінювання результатів навчання у школі, які містить внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти. 

Обговорення даного питання  пройшло жваво, цікаво. Кожна група наводила аргументовані доводи зі своєю точкою зору на дане питання. Найактивнішими  учасниками дискусії були такі вчителі: Слабенко Г.Г., Дунаєва Н.Ф., Наумчик О.Ф., Коваль С.М., Пчелінцева І.П..  Ольгою Миколаївною  було підготовлено педагогічні ситуації, які вдало  розв’язали учасники  груп. Обговорення проблеми було гострим, активним.