Більше 20-ти років педагогічний колектив школи бере участь у науково- експериментальних дослідженнях. Започаткувала цю роботу керівник закладу Ольга Миколаївна, яка постійно запалює вчителів, учнів та батьківську громаду на пошук й  запровадження в освітньому процесі нових, більш ефективних форм та методів навчання та виховання. Особлива увага приділяється громадянському та патріотичному вихованню. З 1 вересня цього навчального року в закладі розпочато експериментальне дослідження з теми “Розвиток громадянських компетентностей здобувачів освіти на засадах педагогіки партнерства”. На засіданні педагогічної ради, яке відбулося 9 жовтня 2020 року, був присутній науковий консультант експерименту – Сергій Олександрович Моїсеєв, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії й методики виховної роботи, психології та інклюзивної освіти КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”.

Сергій Олександрович представив членам педагогічної ради презентацію, в якій у доступній та науково обґрунтованій формі було пояснено мету, завдання та етапи експерименту. Роз’яснення відбувалось цікаво, у діалозі з головою педради Ольгою Миколаївною та усіма присутніми. Результати обговорення знайшли своє відображення в рішенні педагогічної ради, яка стала значним поштовхом для успішного впровадження експериментального дослідження.