The gallery was not found!

9 листопада 2015 року відбулося розширене засідання методичної ради школи. Проведення відкритого засідання ради було зумовлено тим, що перед методичними службами закладу в 2015 – 2016 н. р. стоять нові відповідальні завдання в умовах змінення статусу школи та впровадженням нової теми експериментальної роботи. Засідання методичної ради відбулося у формі «проблемного столу».

З повідомленням змін у робочому навчальному плані та особливостей формування компетентностей учнів в умовах допрофільної підготовки та профільного навчання виступила заступник директора школи з НВР Зоя Василівна Бутенко. Вона зазначила, що набуття закладом офіційного статусу «Школи-родини» та запровадження нової теми експериментальної роботи «Школа-родина як осередок становлення особистості громадянина-патріота» знайшло відображення у робочому навчальному плані школи.

У рамках експериментальної роботи впроваджено курси за вибором «Живи за правилами» (5-6 класи), «Вчимося бути громадянами» (7 клас), факультатив «Сімейні цінності» (8,9 клас).

З метою допрофільної підготовки та профільного навчання в 9 класі введено факультатив «Пізнаймо Україну» та факультативи з англійської та німецької мов, У 10, 11 класах введено курси за вибором «Країнознавство Англії» та «Країнознавство США», факультативи «Література Англії» та «Література США». У статусі школи визначено курс закладу на поглиблене вивчення іноземної та української мови. Тому в 2015-2016 навчальному році збільшено кількість годин на викладання англійської та української мов у 2-9 класах. У 5-А класі організовано клас повного дня, введено другу іноземну мову – польську, факультативно польська мова буде вивчатися у 5-Б класі.

Усі ці зміни потребують особливої уваги та методичної підтримки з боку членів методичної ради, керівників методичних об’єднань, а також проведення моніторингу знань з української та англійської мови в кінці навчального року.

З особливостями організації науково-дослідницької роботи учнів та педагогів під час впровадження нової теми експериментальної роботи познайомила присутніх заступник директора з НВР Людмила Анатоліївна Бєлічкова. Вона зазначила, що наукова новизна експериментального дослідження полягає в розробці соціально-педагогічних умов національно-патріотичного виховання школярів засобами родинно-шкільного простору, уточненні сутності поняття «патріотична компетентність». З 01.09.2015 року розпочався мотиваційно-діагностичний етап, який передбачає з’ясування необхідності інноваційних змін у навчально-виховному процесі, взаємодії школи і родини учня.