21.09.2015 відбувся психолого-педагогічний семінар з теми: «Створення системи психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей».
Ця тема актуальна і викликає великий інтерес у педагогів не тільки нашої школи, а й вчителів інших шкіл. На семінарі були присутні Людмила Миколаївна Назаренко – доктор філософії, доцент, завідувач кафедри менеджменту освіти КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», Тетяна Олександрівна Кузьміч – кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторією загальноосвітніх навчальних закладів та директори шкіл області-слухачі курсів при академії.

Метою та завданнями семінару стали:
• визначення найбільш ефективних форм і методів психолого-педагогічної підтримки обдарованих дітей в соціалізуючому просторі школи;
• вироблення шляхів взаємодії «Школи-родини» з батьківською громадою щодо розвитку дитячої обдарованості;
• обмін досвідом та відстеження ефективності психолого-педагогічного впливу та ступеню допомоги обдарованим учням школи.

Про завдання роботи з обдарованою молоддю в умовах змінення статусу школи та впровадження нового етапу експериментальної роботи розповіла заступник директора школи Бєлічкова Л. А.

З основними напрямами педагогічної підтримки обдарованих учнів познайомила педагогів школи заступник директора школи з НВР Шептицька Н. В. Вона презентувала роботу профільних класів, науково- дослідницьку роботу учнів – членів МАН України, позакласну роботу гуртків та факультативів.

Відповідно до напрямів роботи зі здібними учнями в «Школі-родині» для підготовки семінару були створені творчі групи:
1.Творча група «Гармонія». Керівник Назарова С. В.
2.Творча група «Натхнення». Керівник Матієнко О. О.
3.Творча група «Лідер». Керівник Михайленко Н. І.
4.Творча група «Інтелектуал». Керівник Наумчик О. Ф.
Кожна група плідно працювала, керівники груп виступили і визначили, що розвиток здібностей дитини у різних видах діяльності залежить від зовнішнього середовища, яке повинно забезпечити успішну соціалізацію здібних дітей та виявлення задатків обдарованості, введення їх в творчу діяльність.

У підготовлених презентаціях члени творчих груп розповіли про форми роботи з обдарованими дітьми: тематичні, творчі, індивідуальні завдання, спрямовані на розширення, поглиблення знань; консультації; спортивні та інтелектуальні ігри (шахи, шашки, головоломки, шаради тощо); турніри, конкурси, читацькі конференції, олімпіади; зустрічі з майстрами, фахівцями (письменниками, поетами, художниками, науковими працівниками);виставки робіт; гурткова робота .

Психолог школи Блатова Т. М. у цікавій презентації розкрила питання «Шляхи психологічної підтримки обдарованих дітей».
Блатова Т. М. надала педагогам психологічні поради щодо роботи зі здібними дітьми: доброзичливе й обережне оцінювання всіх видів діяльності учня; підтримка прагнення подальшого розвитку; співпраця; розумна тактовна порада, консультація; створення умов для роботи з фахівцями вищого рівня.

Назаренко Л. М. у своєму виступі звернула увагу на основні завдання, які необхідно розв’язувати в процесі супроводу обдарованих дітей: розробку індивідуальних освітніх маршрутів; формування адекватної самооцінки; охорону й укріплення фізичного й психологічного здоров’я; профілактику неврозів; попередження ізоляції обдарованих у групі ровесників; розвиток психолого-педагогічної компетентності педагогів і батьків обдарованих дітей.

Вчителям були роздані поради психолога О. Луки «10 заповідей для вчителя».

Кожний учасник семінару виконав вправи з арт-терапії – «Мандала». Після виконання вправи учасники семінару відчули психологічне полегшення та емоційний підйом. Такі вправи можна застосовувати й в роботі з учнями.

Спільними зусиллями учасників семінару були знайдені найбільш ефективні форми та методи роботи для розвитку та підтримки дитячої. Обдарованості.