Зарахування учнів до школи здійснюється без проведення конкурсу і, як правило, відповідно до території обслуговування. Зарахування учнів здійснюється за наказом керівника закладу. Для зарахування учня до закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають:

  1. Заяву (зразок);
  2. Копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);
  3. Оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 року за № 794/18089;

У разі наявності та за бажанням одного з батьків дитини до заяви про зарахування може додаватися оригінал або копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини чи витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

У випадку подання копій документів, передбачених цим пунктом, оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування (крім документа, визначеного підпунктом 1 цього пункту).

Учням, які за станом здоров’я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, на основі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

Зарахування до груп продовженого дня або повного денного перебування дітей та їх відрахування з них здійснюється за наказом директора школи, на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ ДО 1-х КЛАСІВ НА 2021/2022 Н. Р.