Інформування осіб, які належать до ромської національної меншини, про важливість здобуття дошкільної освіти для розвитку дітей та їх соціалізації в суспільстві

28 липня Кабінет Міністрів України схвалив “Стратегію сприяння реалізації прав і можливостей осіб, які належать до ромської національної меншини, в українському суспільстві на період до 2030 року”.

Робота за цим напрямком є складовою євроінтеграційних процесів України. У розробці стратегічного документу в Україні взято до уваги:

 • Ромський стратегічний рамковий документ Європейського Союзу для рівності, інклюзії та участі на 2020—2030 роки;
 • Стратегічний план дій Ради Європи з інклюзії ромів та кочівників на 2020—2025 роки;
 • План дій з покращення ситуації ромів і сінті в регіоні ОБСЄ.

Стратегія включатиме такі напрямки роботи:

 • правовий захист та протидія дискримінації;
 • доступ до якісної освіти;
 • доступ до послуг у сфері охорони здоров’я;
 • підвищення якості житлово-побутових умов;
 • працевлаштування та зайнятість;
 • соціальний захист;
 • ромська культура, історія, мистецтво, мова.

Здобуття дошкільної освіти є важливим етапом у розвитку дітей та їх соціалізації в суспільстві. Це особливо важливо для осіб, які належать до ромської національної меншини, оскільки вони стикаються з більшою кількістю перешкод у доступі до якісної освіти. Згідно зі звітом Уряду України, план заходів по Ромській стратегії на період 2024 – 2025 років передбачає забезпечення рівних прав і можливостей для ромів у всіх сферах суспільного життя, зокрема у сфері освіти.

Здобуття дошкільної освіти допомагає дітям розвивати свої здібності та навички, що є важливим етапом у їхньому житті. Вона допомагає дітям засвоювати знання, розвивати мовлення, пізнавальні процеси, соціальні навички, а також підготуватися до школи.

Зокрема, дитина вчиться:

 • дотримуватися здорового способу життя;
 • проявляти творчу активність в ігровій, пізнавальній, образотворчій діяльності;
 • аналізувати, порівнювати, узагальнювати;
 • ставитися дбайливо до природи та її ресурсів і найпростіших законів природи;
 • проявляти особистісні якості, соціальні почуття, брати участь у соціальних подіях, що відбуваються у дитячих осередках, громаді;
 • висловлювати свої звернення, думки, враження, конструктивно спілкуватися з однолітками та дорослими, аргументовано відстоювати свою позицію. 

Усе це робить дитину готовою навчатися далі, розпочинати шкільну освіту. 

Дослідження УЦОЯО підтверджують, що учні, які відвідували перед школою дитячий садок, мають кращі результати навчання, зокрема діти, які відвідували дошкільні заклади освіти або займалися з рідними, мають кращі результати з читання, а діти, які ходили до дитячого садка понад два роки (майже 40%) мають суттєво вищі результати як із математики, так і з читання. І лише 11% дітей, які ходили на індивідуальні заняття, мають підвищені результати. 

Тобто коли діти навчаються перебувати та комунікувати у колективі інших дітей та дорослих, навчаються логіки та явищам про суспільне життя, проявляють активність – саме це впливає на подальший розвиток дитини. 

Для ромської національної меншини здобуття дошкільної освіти є особливо важливим, оскільки це допомагає їм засвоювати знання та навички, які необхідні для успішного життя в суспільстві.